Uža specijalnost:
Kako sam bio skinny fat građe, pravilnim trebibgom i ishranom napravio sam svoju transformaciju. Od kad sam počeo sa svojom transformacijom, poleo sam da se informišem i učim o treningu i ishrani. To znanje i dalje uvećavam, ono što učim probam na sebi i primenjujem u svom treningu i ishrani.