Metionin

Metionin je esencijalna aminokiselina koja pomaže telu da procesira i eliminiše masnoću. ...

Valin

Valin je aminokiselina sa razgranatim lancem (BCAA) koja radi sa druga dva BCAA, izoleucinom i ...

Treonin

Treonin je bitna aminokiselina koja promoviše normalan rast pomagajući održavanju pravilnog ...

Tirozin

Tirozin nije neophodna aminokiselina koja pomaže u regulisanju raspoloženja i stimulisanju ...

Taurin

Taurin je aminokiselina koja sadrži sumpor i koja se proizvodi u telu iz aminotermionina i ...

Serin

Serin nije toliko bitna amino kiselina izvedena iz aminokiseline glicin. To je važno za ...

Prolin

Prolin je aminokiselina potrebna za proizvodnju kolagena i hrskavice. Prolin održava ...